เปิดรับเพิ่มพนักงาน นวดไทย สปา รีเซฟชั่น, Remidial massge

- พนักงานนวดไทยสปา พฤ ศ ส อา

- รีเซฟชั่น พฤ ศ ส อา

คุณสมบัติ

มี ABN TFN

มีความรับผิดชอบงานที่ทำอยา่งดี

ตรงเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี สะอาด

มีประสบการณื ชอบงานบริการ

** พนักงานนวด  $35hr มีเงินประกัน รีเซฟชั่น $115 + ค่าคอม ตามที่ร้านกำหนด

สนใจติดต่อ 0449813279 พิกัดBundoora Natural thai massage Day spa

** เปิดสอน นวดไทย นวดสปา หน้า 

ติดต่อสอบถามค่าเรียนได้ 

 

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –