• ไม่ต้องนำเครื่องมา
  • ซ่อมและลงโปรแกรม Online
  • โดยDownload TeamViewerที่ Link ด้านล่างนี้แล้วinstallลงบนเครื่องของคุณ
  • ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม(ขึ้นอยู่กับอาการและขนาดของโปรแกรม)
  • บริการทั้ง Windows และ Mac

ส่งข้อความมาที่ 0451 862 487 แล้วจะได้รับการติดต่อกลับไป

TeamViewer สำหรับ Mac

TeamViewer สำหรับ Windows

8541796484?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –