รับสมัครพนักงานนวดผู้หญิง ผู้มีประสบการณ์การนวด 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สื่อภาคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2.อายุไม่เกิน 38 ปี
3. สามารถนวดสปา เท้า นวด Relax and Deep tissue ได้ ขอคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นคะ จะมีการเทรนเพิ่ม anatomy ให้คะ 
4. มีวิซ่าทำงานได้ถูกต้องตามกกฎหมาย เป็น Student visa or working holiday visa หรือ PR ได้คะ
5. มีบุคลิคภาพที่เรียบร้อย มีความสุภาพ professional และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6. มี ABN และ certificate of massage therapy in Australia or Thailand**
7. สามารถทำงานได้ อย่างน้อย 1 shift ต่อ week.

ต้องการพนักงานวัน อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
ค่าแรง
ชม.ละ $40
วันเสาร์ $42
ประกันวัน ต้องการ Shift afternoon
Shift 1pm to 8pm $120
Shift 3pm to 8pm $85

ร้านปิดวันอาทิตย์-จันทร์

ที่ร้านลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ปลอดภัย และ clean 10000000% คะ

การเดินทาง รถไฟ สาย Sandringham ลง Hampton station เดินอีก 7นาที ถึงร้านคะ

กรุณาส่ง Resume มาที่ info@amitaspa.com
Or text to 0412390604 10445122675?profile=RESIZE_710x

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –