รับสมัคร receptionist  ร้านนวด ผู้หญิง / ผู้ชาย

!!!! Wednesday !!!!  

$16/hour = 11 hours fullday $176

must have experience!!

  • speak English clearly and be able to communicate clearly
  • Motivated hard working
  • ON TIME ! 
  • มีความรับผิดชอบ มีมารยาท
  • ต้องมีประสบการณ์
  • Booking on computer สามารถใช้ Microsoft Excel
  • ร้านเปิด 10am-9pm จ่ายเป็นชั่วโมงถ้าอยากเลิกเร็ว ต้องแจ้งล่วงหน้า 
  • Friendly ยิ้มเก่ง ยิ้มง่าย
  • พนักงานน่ารัก ถ้าให้กินข้าวจะไม่ดุ 
  • รักษาความสะอาด

Location South yarra station  
Text English only 0401 973 963, 0479 156 962

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –