รับสมัคร receptionist  ร้านนวด ผู้หญิง / ผู้ชาย

Monday- Friday $16/hour start at 2 -9pm

Saturday $18/hour 10am-9 pm

Experience required !!

 • speak English clearly and be able to communicate clearly
 • Motivated hard working
 • ON TIME ! 
 • มีความรับผิดชอบ มีมารยาท
 • ต้องมีประสบการณ์
 • Booking on computer สามารถใช้ Microsoft Excel
 • ร้านเปิด 10am-9pm จ่ายเป็นชั่วโมงถ้าอยากเลิกเร็ว ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 • Friendly ยิ้มเก่ง ยิ้มง่าย
 • พนักงานน่ารัก 
 • รักษาความสะอาด
 • Cash or ABN preferred 

Location :

South yarra station, Toorak 

Glenferrie station, Hawthorn 


Text English only 0401 973 963, 0479 156 962

"on the interview day please be on time"

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –