รับสมัคร receptionist  ร้านนวด ผู้หญิง 

!!!! SUNDAY !!!! - Hawthorn 

$16/hour = 11 hours

fullday $176  must have experience!!

 • speak English clearly and be able to communicate clearly
 • Motivated hard working
 • ON TIME ! 
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขอคนพูดตรง ไม่โกหก (สายบอกสาย ป่วยบอกป่วย เที่ยวบอกเที่ยว ไม่ใช่ไปเที่ยวบอกท้องเสีย ฉันรู้!!!) 
 • ต้องมีประสบการณ์
 • Booking on computer สามารถใช้ Microsoft Excel
 • ร้านเปิด 10am-9pm (เข้าก่อนออกหลัง รู้เรื่อง)
 • Friendly ยิ้มเก่ง ยิ้มง่าย
 • พนักงานน่ารัก ถ้าให้กินข้าวจะไม่ดุ 
 • ทำความสะอาดเป็น

 
Text only 0406150 623

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –