รับสมัครคนดูแล พี่เลี้ยง เด็กพิเศษย่าน South Morang

สอนภาษาไทย, ออกกำลังกาย, เล่นกับกับน้อง, สอนมารยาทไทย, ช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน, ช่วยคุณแม่ Therapy น้อง (สอนให้ค่ะ)
สอนดนตรี (ถ้าเล่นเป็น)

ใกล้ๆ Bundoora, Reservior, Millpark, South Morang, Epping
ชม.ละ $18-20
Weekday วันละ 2-3 ชม.
Weekend วันละ 3-5 ชม.
ส่งใบสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ domboox@gmail.com

please, send me email, if u have any question. I rarely check reply from here.

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –