ปัจจุบัน​อยู่เมลเบิร์น​ เนื่องด้วย​สถานการณ์โควิด​ย่ำแย่

ปีหน้าเลยคิดจะย้ายไปเรียนเมืองอื่น ที่ใกล้เคียง​กับเมลเบิร์น​ในเรื่องการหางาน

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย