สวัสดีครับ ผมต้องการหางานทำครับ ในเมือง หรือ สาย south morang zone1 (Thornbury - Preston)

 ผมว่าง จันทร์ - อาทิตย์ เลย หลัง 4 โมงเย็น


ประสบการณ์ : ต้องขอบอกว่าไม่มีประสบการณ์ในร้านอาหารครับ แต่ผมทำอาหารให้คนในครอบครัวกิน ตอนนี้ก็ยังทำให้ โฮสผมกินบ้าง ส่วนงานอื่น ถ้าสอนผม ผมทำได้ชัวครับ เพราะผมเป็นพวกเรียนรู้ทุกอย่างค่อนข้างไว

ความสามารถ: ภาษาอังกฤษจบ advance academic english ครับ +  พูดภาษาจีนได้ระดับนึง + พูดภาษาไทยไม่ได้ (ล้อเล่นคับ) + ขับรถได้ด้วยครับ แต่ไม่มีรถ

ชื่อ บอล นะครับ
Tel: 0423869752


Hi, I would like to find some part time jobs. Looking for jobs in the city or surrounding nothern suburbs. South Morang line (e.g. Thornbury - Preston).


My availability: All days after 4 p.m.

Experience: Cooking skills, Food Handling , Customer service in Thailand.

Skills: Trilingual ( Thai , English , Chinese ) + quick learner

Visa:  student + work 

Contact: Ball 0423869752


You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –