ร้าน Nature Thai Massage รับสมัครพนักงานนวดมีประสบการณ์ร้านอยู่ North balwyn นั่งแทรมสาย 48 stop 44 ต่อเดียวมีการันตี 80-$100 ต่อวัน / $32 ต่อชม.เข้างาน 10.00- 8.30 ถ้าไม่มีลูกค้า 7.45 กลับบ้านได้ ติดต่อ 0423745295

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.