แวะมาทำงานที่นี่ ไม่คิดว่าจะได้เจอชุมชนเด็ก ABAC ใน Mel (บนเว็บนี้) แสดงว่าเด้ก ABAC มาเรียนต่อที่ AUS น่าจะเยอะเลย ยินดีนะครับที่ได้รู้จัก

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –