คืออยากฝึกภาษาด้วย และต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะมีใครพอแนะนำข้อมูลให้ได้บ้างมั้ยค่ะ คือ อยากเป็นผู้ช่วยวิจัยนะค่ะ สามารถทำ SDS-Page ได้ PCR ,western blot และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ได้นะค่ะ หากมีข้อมูลหรือสนใจอย่างไรติดต่อกลับได้ที่ 0401182338 คะ^_^

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –