ทุกอย่างถูกสุดๆ

 

สินค้ามือหนึ่ง

1.เครื่องวัดความดัน+หูฟัง ใหม่เอื่ยมยังไม่เคยใช้ -----> $15

2.CD-Rom Nursing Calculations สำหรับวิชา Medication in Nursing ------>$7

สินค้ามือสอง

1.Medical Terminology for health Care, Author: Andrew R. Hutton -------->$12

2.The Human Body in Health and Disease, Author: Barbara Janson Cohen ---------->$12

3.Fundamentals of Pharmacology(Prescribed text for Medications in Nursing), Author: Shane Bullock -------->$30

ISBN: 9781442514683

5.Potter&Perry's fundamentals of nursing(Prescribed text and Recommend reading for 2nd and 3rd nursing student) Author: Jackie Crisp&Catherine Taylor------>$45

สนใจติดต่อ kanokai6@hotmail.com คะ


ขอบคุณคะ ^__^>

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –