เนื่องจากมีเพื่อนๆ รุ่นดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ออสซี่ทิปสร้างมาเมื่อ 8 ปีที่แล้วเริ่มมีลูกมีเต้า อยากจะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการดูแลเด็กเลยเข้ามาสร้างให้นะครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ครับ.... ผมทำเป็นแบบกลุ่มปิดนะครับ ใครสนใจต้องสมัครเข้ามาขอเป็นสมาชิกอีกที

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –