ใครเจอเพื่อนๆ ที่เคยเรียน หรือเรียนอยู่ RMIT ฝากบอกต่อด้วยนะครับ เข้ามาคุยกันเยอะๆ นะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –