มันยากมากค่ะ

ไม่ชอบ Math คำนวณ พอเจอ Accounting กับ Microeconomics ตึบเลยค่ะ

คะแนนเก็บ (test) น้อยมาก

แต่คะแนน business Computing งามมากค่ะ (จบ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจมา) 

Law อีก อันนี้ไม่ชัวร์ (ตามมีตามเกิด)

#อยู่เทอม 1 ค่ะ อีก 3 เดือน จบเทอมแรก

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –