ใครเรียน Master Food science RMIT บ้างครับ ไม่มีคนไทยให้คุยคลายเครียดบ้างเลย  หาเพื่อนคุยปรึกษาคับ ฮือๆๆ ยาก เครียด ฮือๆๆ

line  xxsetthawitxx

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –