Master of Logistic คะ

 

สนใจจะไปเรียนด้านนี้คะ อยากถามพี่ๆที่เรียนอยุ่นะคะ พอดีไม่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้

จบการจัดการทั่วไปภาคภาษาอังกฤษอะคะ

 

อยากรู้ว่าการเรียนการสอนด้านโลจิส เป็นยังไงบ้าง

ขอคำแนะนำด้วยคะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • อยากเรียนสาขานี้อยู่เหมือนกันค่า ไม่ทราบว่าได้ไปเรียนมาหรือยังคะ?

This reply was deleted.