ศิษย์เก่าออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับ ออสเตรเลียได้ฟรี!! รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กได้ที่www.australianalumni.com หรือกด"Like"ได้ที่ AustralianAlumni

จัดโดยหอการค้าออสเตรเลีย-ไทยและTAA(Thai Institute Association)

WIN tickets to Australia courtesy of Singapore Airlines. Register atwww.australianalumni.com before March 21 to go in the running.

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –