Aliss C. posted a discussion
 รับสมัครพนักงานนวดมีชิปทุกวัน ร้านยุ่งค่ะจ่าย$35 /ชม. ประกันวันละ $100 ร้านเปิด 10-9.30pm. ไม่มีลูกค้ากลับเร็วได้ที่ร้านมีที่พักราคาพนักงานให้ด้วยค่ะถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอคนที่สามารถย้ายมาอยู่ที่ร้านได้ ยินดีสอนให้ฟรีร้านอยุ่ smith street…
May 15
Aliss C. and KONCHECK are now friends
Jan 7
Aliss C. replied to Aliss C.'s discussion รับสมัครพนักงานนวด จ่าย$35/ชม.
"Up"
Jan 7
Aliss C. posted a status
รับสมัครพนักงานนวดมีประสบการณ์ จ่าย$35 /ชม. ประกันวันละ $100 ร้านเปิด 10-9.30pm. ไม่ลูกค้ากลับเร็วได้ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอคนที่สามารถย้ายมาอยู่ที่ร้านได้ ยินดีสอนให้ฟรีร้านอยุ่ smith street Collingwood ไม่ไกลจากเมืองและตลาดไทย.สนใจติดต่อ 0434386559
Jan 7
Aliss C. posted a discussion
รับสมัครพนักงานนวดมีประสบการณ์ จ่าย$35 /ชม. ประกันวันละ $100 ร้านเปิด 10-9.30pm. ไม่ลูกค้ากลับเร็วได้ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอคนที่สามารถย้ายมาอยู่ที่ร้านได้ ยินดีสอนให้ฟรีร้านอยุ่ smith street Collingwood  ไม่ไกลจากเมืองและตลาดไทย.สนใจติดต่อ 0434386559
Dec 29, 2020
Aliss C. posted a discussion
รับสมัครพนักงานนวดมีประสบการณ์ ร้านใกล้เมืองอยู่ smith street Collingwood เดินทางสะดวก  แทรม12,109,86 stop15 ถึงร้านค่ะประกันวันละ $100 ค่าแรง$30-$35สนใจติดต่อ 0434386559
Mar 10, 2020
Aliss C. posted discussions
Feb 7, 2020
Aliss C. replied to Aliss C.'s discussion ห้องแชร์2คน ว่างให้เช่าสำหรับผู้หญิง 1ที่ at queen street พร้อมเข้าอยู่ได้เลย
"Up "
Nov 15, 2019