Ar Preaw replied to Pang's discussion ร้านอาหารไทยแถวRussell street Melbourne ยังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 16, 2020
Ar Preaw replied to thairestaurant melbourne's discussion รับสมัครพนักงานเสริฟ/ในครัว(เย็น) *ไม่ตัองมีประสบการณ์ (Melbourne)
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 16, 2020
Ar Preaw replied to Chanwit rerkarun's discussion รับสมัคร เพื่อนๆมาร่วมงานหลายตำแหน่ง ร้านใกล้เมืองมากก
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 16, 2020
Ar Preaw replied to Moo's discussion รับพนักงานเสริฟ รักงานบริการ ร้านอยู่ใกล้เมืองไม่ต้องมีประสบการณ์
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 16, 2020
Ar Preaw replied to nanny's discussion รับสมัครพนักงาน ทั้งในครัวและเสริฟ์ ร้าน Ing doi คะ สนใจติดต่อ84150161
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Toni's discussion รับสมัครพนง.ด่วนๆ!
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Moo's discussion รับสมัครพนักงาน
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Pang's discussion ร้านอาหารไทยแถวRussell street Melbourne ยังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Pigus's discussion รับสมัครพนักงาน kitchen hand กับ เสริฟ
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Chavedagong's discussion รับสมัครพนักงานในครัว
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to To's discussion รับน้องๆทำงาน
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to SUDARAT​'s discussion รับสมัครพนักงาน(ชายเท่านั้น)​ ทำงานในครัว ใกล้เมือง​สะดวก​( ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)​ฝาก​ชื่อ​/วีซ่า/เบอร์​ติดต่อ​"
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว อายุ 23
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟที่โรงแรม 5 ดาว ไต้หวัน และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID : ar.preaw
เบอร์ : 0421 588…"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Dee Dee's discussion หาคนทำงาน Staff Wanted - Moonees Pond Restaurant (Food and kitchen Attendant)
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว
พูด สื่อสารภาษาจีนได้คล่อง
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟ และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID : ar.preaw
เบอร์ : 0421 588 838"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to Parkpoom's discussion รับสมัครพนักงานในครัวหลายตำแหน่ง กลางวันและกลางคืน ร้านในเมือง
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
สนใจตำเเหน่ง Kitchen hand & Waiter
มีประสบการณ์เสริ์ฟ และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID : ar.preaw
เบอร์ : 0421 588 838"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to B's discussion ร้านอาหารไทยในเมืองรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
"สวัสดีครับ
ชื่อ : อาเปรียว
ว่าง จัน - ศ (หลัง บ่าย 3) ส - อ (ทั้งวัน)
ตำแหน่ง : เสริ์ฟ
วีซ่า นักเรียน (หมด 31 ส.ค 2020)
มีประสบการณ์เสริ์ฟ และ พร้อมเรียนรู้งาน ครับ
Line ID : ar.preaw
เบอร์ : 0421 588 838"
Feb 15, 2020
Ar Preaw replied to SUDARAT​'s discussion รับสมัครพนักงาน(ชายเท่านั้น)​ ทำงานในครัว ใกล้เมือง​สะดวก​( ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)​ฝาก​ชื่อ​/วีซ่า/เบอร์​ติดต่อ​"
"สวัสดีครับ ชื่อ อาเปรียว อายุ 23
มีประสบการณ์ เสริฟอาหาร ครับ
วีซ่า นักเรียน ถึง ปลายเดือน สิงหาครับ
พร้อมเรียนรู้งานครับ

เบอร์โทร 0421 588 838

Line ID : ar.preaw"
Feb 11, 2020
More…