August posted a discussion
- 150/week รวมบิลค่ะAugust 0424559719
Oct 4
August posted a discussion
Living roomว่างให้เช่า -150/week (รวมบิล)-บอนด์ 2 week , ค่าเช่าล่วงหน้า 1 week-แจ้งออกล่วงหน้า 1 เดือน-ทั้งบ้านมี 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ-มีกุญแจ + คีย์การด์ส่วนตัวให้ สนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะWan 0424963644( ส่งเป็นsms)
Sep 20
August posted a discussion
Second room ว่างให้เช่า -เหมาทั้งห้อง $250/week (รวมบิล)-มาเป็นคู่ $160/week/คน (รวมบิล)-บอนด์ 2 week , ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน-แจ้งออกล่วงหน้า 1 เดือน-ทั้งบ้านมี 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ-มีกุญแจ + คีย์การด์ส่วนตัวให้ สนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ Line :…
Sep 6
August replied to August's discussion ห้องว่าง 1ที่ค่ะ
"ห้องว่าง"
Sep 5
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Oct 27, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Oct 23, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Oct 4, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Sep 27, 2020
August posted a discussion
รายละเอียดห้อง living room รับเฉพาะผู้หญิงนะค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop. อยู่ตรงข้าม. Botanic garden trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง3ห้องนอน2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้ - จ่ายค่าเช่าทุกสัปดาห์…
Sep 26, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Sep 3, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 24, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 19, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 16, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 14, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 12, 2020
August posted a discussion
ห้องแชร์ ว่าง 2ที่ห้องหนึ่งห้องอยู่แค่ 2 คนค่ะห้องกว้าง ห่างจาก flinders station 1 tram stop.trams ผ่านหน้าบ้านประมาณ 8 สายค่ะสะดวกมากๆห้องเป็นห้อง 3ห้องนอน.   2ห้องน้ำมีคีย์การ์ดและกุญแจส่วนตัวให้มีโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวและเตียงเดี่ยวให้ทุกคนค่ะ.…
Aug 8, 2020
More…