Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง 1. คนผัด 2. คนเสิร์ฟ ค่า ร้านห่างจากflinder station แค่10 นาที
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอานุ ตุลา 2020
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Feb 4
Bussakorn Paennark replied to Stm's discussion รับสมัครพนักงานชิฟเช้า ตำแหน่งเสริฟ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอายุ ตุลา 2020
ว่าง : เช้า จันทร์- ศุกร์
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 13
Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง 1. คนผัด 2. คนเสิร์ฟ ค่า ร้านห่างจากflinder station แค่10 นาที
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอายุ ตุลา 2020
ว่าง
จ-พฤ : หลัง 3 pm
ศ-ส : ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 13
Bussakorn Paennark replied to Vela's discussion ร้านใกล้เมืองค่ะ port melbourne รับพนักงานแกง อองเทร่ หน้าร้านค่ะ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอายุ ตุลา 2020
ว่าง
จ-พฤ : หลัง 3 pm
ศ-ส : ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 13
Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion หาเพื่อนร่วมงานหน้าบ้านใกล้เมืองด่วนค่า
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอายุ ตุลา 2020
ว่าง
จ-พฤ : หลัง 3 pm
ศ-ส : ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 13
Bussakorn Paennark replied to Stm's discussion รับสมัครพนักงานชิฟเช้า ตำแหน่งเสริฟ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
สนใจสมัครเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน นัเรียน หมดอานุ ตุลา 2020
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 11
Bussakorn Paennark replied to Stm's discussion รับสมัครพนักงานชิฟเช้า ตำแหน่งเสริฟ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ ตุลา2020
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 9
Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง 1. คนผัด 2. คนเสิร์ฟ ค่า ร้านห่างจากflinder station แค่10 นาที
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ กันยา 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 8
Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion หาเพื่อนร่วมงานหน้าบ้านใกล้เมืองด่วนค่า
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ ตุลา 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 1
Bussakorn Paennark replied to Vela's discussion รับเพื่อนร่วมงานค่ะ เสริฟ, แกง,อองเทร์, ผัด
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 1
Bussakorn Paennark replied to Adelyn's discussion รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง 1. คนผัด 2. คนเสิร์ฟ ค่า ร้านห่างจากflinder station แค่10 นาที
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 1
Bussakorn Paennark replied to Toni's discussion รับสมัพนักงานด่วนๆๆ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 1
Bussakorn Paennark replied to aredprince's discussion รับสมัคร พนง หน้าร้าน
"สวัดดีค่ะ
ชื่อ กิ๊ฟ อายุ 23 ปี
มีประสบการณ์เสริฟ ค่ะ
วีซ่านักเรียน หมดอายุ 2020
วัน จันทร์-พฤหัส ว่างหลัง 15.00
วัน ศุกร์-อาทิต ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
Lind id : giftgiftkrukri.
Tel : 0423 893 263"
Jan 1
Bussakorn Paennark replied to Jess's discussion รับสมัครพนักงานเสริ์ฟที่มีประสบการณ์
"สวัดดีค่ะ
ชื่อกิ๊ฟอายุ23 ปี
สนใจสมัครงานเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ
วีซ่านักเรียนธันวาคม2020
วันจันทร์-วันพฤหัสว่างตั้งแต่15.00
วันศุกร์-อาทิตย์ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
โทร0423 893 263
Line: giftgiftkrukri."
Dec 26, 2019
Bussakorn Paennark replied to Nnn's discussion รับหน้าบ้านค่ะ
"สวัดดีค่ะ
ชื่อกิ๊ฟอายุ23 ปี
สนใจสมัครงานเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ
วีซ่านักเรียนธันวาคม2020
วันจันทร์-วันพฤหัสว่างตั้งแต่15.00
วันศุกร์-อาทิตย์ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
โทร0423 893 263
Line: giftgiftkrukri."
Dec 26, 2019
Bussakorn Paennark replied to porntip yam's discussion รับสมัครเสริฟ คิทเช่นแฮนก็Carnegie Ashburton
"สวัดดีค่ะ
ชื่อกิ๊ฟอายุ23 ปี
สนใจสมัครงานเสริฟ
มีประสบการณ์เสริฟ
วีซ่านักเรียนธันวาคม2020
วันจันทร์-วันพฤหัสว่างตั้งแต่15.00
วันศุกร์-อาทิตย์ว่างทั้งวัน
ติดต่อ
โทร0423 893 263
Line: giftgiftkrukri."
Dec 26, 2019
More…