Candy Kor's Discussions (9)

Sort by

รับสมัครพนักงาน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่ง แกง, Entrée, kitchen hand สามารถทำงานเช้า วันจันทร์-ศุกร์

11.00-15.00 ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0424624776 Candy

Read more…

รับสมัครพนักงาน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่งEntrée, แกง และ ผัด สามารถทำงานตอนเย็น

จันทร์-อาทิตย์ 16.30-22.00ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0424624776 Candy

Read more…

รับสมัครพนักงาน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่งEntrée สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 11:00-15:00, 16:30-22:00 ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0424624776 Candy

Read more…

รับสมัครพนักงานหน้าร้าน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Front of house สามารถรับโทรศัพท์สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี Permanent Residents จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานกลางคืน 16:30-22:00 มีชิพว่าง 6 วัน ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 042

Read more…

หาคนผัด

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานมีประสบการณ์ตำแหน่งมือผัด สามารถทำงานกลางคืน 16:30-22:00 มีชิพว่างวันอังคาร,พุธ และ อาทิตย์ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0424624776 Candy

Read more…

รับสมัครพนักงาน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Entrée และมือผัด สามารถทำงานกลางคืน 16:30-22:00 มีชิพว่าง 6 วัน ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0416559898 Candy

Read more…

รับสมัครพนักงาน

ร้านไทยDandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่งEntrée สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 11:00-15:00, 16:30-22:00 ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0416559898 Candy

Read more…