Elise posted a discussion
รับสมัครพนักงานนวดผู้หญิง ผู้มีประสบการณ์การนวด 3 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร 1. สื่อภาคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 2.อายุไม่เกิน 38 ปี 3. สามารถนวดสปา เท้า นวด Relax and Deep tissue ได้ ขอคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นคะ จะมีการเทรนเพิ่ม anatomy ให้คะ  4.…
Apr 28