Nataporn Penjun posted discussions
Feb 7, 2020
Nataporn Penjun replied to Nataporn Penjun's discussion รับหิ้วของ MEL-BKK 28 JAN 2020 (อังคารหน้า)
"."
Jan 25, 2020
Nataporn Penjun replied to Parkpoom's discussion รับสมัครพนักงานในครัวหลายตำแหน่ง กลางวันและกลางคืน ร้านในเมือง
"สวัสดีค่า สนใจค่ะ
ชื่อ พลอย 
เบอร์ 0452641923
วีซ่านักเรียน
มีประสบการณ์ แกง อองเทร่ kitchenhand ค่ะ
ว่างทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้า - 4 p.m.ค่ะ
มีความอดทน ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้ ยินดีเรียนรู้งานค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
Feb 6, 2019
Nataporn Penjun replied to RTW's discussion รับสมัครพนักงานกะกลางวัน Take order / Runner / Kitchenhand for Thai Cafe in Melbourne CBD
"สวัสดีค่า สนใจตำแหน่ง kitchenhand ค่ะ
ชื่อ พลอย 
เบอร์ 0452641923
วีซ่านักเรียน
มีประสบการณ์ แกง อองเทร่ kitchenhand ค่ะ
ว่างทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้า - 4 p.m.ค่ะ
มีความอดทน ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้ ยินดีเรียนรู้งานค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
Feb 6, 2019
Nataporn Penjun replied to RTW's discussion รับสมัคร Kitchenhand shift กลางวัน ร้านอยู่ใน Melbourne CBD
"สวัสดีค่า สนใจค่ะ
ชื่อ พลอย 
เบอร์ 0452641923
วีซ่านักเรียน
มีประสบการณ์ แกง อองเทร่ kitchenhand ค่ะ
ว่างทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้า - 4 p.m.ค่ะ
มีความอดทน ตรงต่อเวลา ยินดีเรียนรู้งานค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
Feb 6, 2019
Nataporn Penjun replied to RTW's discussion รับสมัคร Kitchenhand shift กลางวัน ร้านอยู่ใน Melbourne CBD
"สวัสดีค่า สนใจค่ะ
ชื่อ พลอย 
เบอร์ 0452641923
วีซ่านักเรียน
มีประสบการณ์ แกง อองเทร่ kitchenhand ค่ะ
ว่างทุกวันจันทร์ - อาทิตย์เลยค่ะ
มีความอดทน ตรงต่อเวลา ยินดีเรียนรู้งานค่ะ"
Feb 6, 2019
Nataporn Penjun replied to Pang's discussion รับสมัคร Kitchen hand ร้าน bakery
"สวัสดีค่ะ สมัครงานค่ะว่างเสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ ***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn - วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ- มีประสบการณ์แกง อองเทร่ คิทเช่นแฮนด์…"
Dec 14, 2018
Nataporn Penjun replied to Krongsin's discussion ร้านอาหารไทยติด Carnegie station รับพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน!!!!
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่งแกงค่ะว่างเสาร์ - อาทิตย์ ถึง 3.00 p.m. ค่ะ ***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn - วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ-…"
Dec 1, 2018
Nataporn Penjun replied to Thanya Chukit's discussion ร้านอาหารไทย เปิดรับสมัครพนักงานในครัว
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่งแกงและอองเทร่ค่ะ
ว่างช่วงวันจันทร์, พุธ-พฤหัส หลัง 3 โมงเย็นค่ะ และช่วงศุกร์ - อาทิตย์ ว่างทั้งวันค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn…"
Oct 20, 2018
Nataporn Penjun replied to Aiddy's discussion รับสมัครพนักงานในครัว
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่ง อองเทร่ kitchenhand และแกง ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Unna's discussion รับสมัครพนักงานเสริฟ และ kitchen hand ร้านในเมือง
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่ง kitchenhand ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ
-…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Nas's discussion รับสมัครงาน ร้านอาหารในเมือง หลายอัตรา
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่ง อองเทร่ kitchenhand และแกง ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Madakaska's discussion หาKitchen hand เริ่มต้นชั่วโมงละ$16
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่ง kitchenhand ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ
-…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Chakkawarn Muangsook's discussion รับสมัคร ตำแหน่งผัด ร้านอาหารไทยไทย Kensington
"สวัสดีค่ะ สนใจช่วงวันจันทร์ - ศุกร์  หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ
-…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Roekrit's discussion รับสมัคร kitchenhand ครับ
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่ง kitchenhand ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 3 โมงเย็นค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ
-…"
Sep 27, 2018
Nataporn Penjun replied to Nui's discussion ต้องการคนทำงาน พนักงานเสริฟ ผัด ทำแกง ร้านอยู่ไกล้เมือง เดินทาง 10 ถึง 15 นาที
"สวัสดีค่ะ สนใจตำแหน่งทำแกง ว่างวันจันทร์ - ศุกร์ Shift กลางคืนค่ะ
***เริ่มงานได้ทันทีค่ะ***
- ชื่อ ณฐพร เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น พลอย อายุ 23 ปี ค่ะ
- ติดต่อ เบอร์ 0452641923 / Id line ploy_nataporn 
- วีซ่านักเรียน 6 เดือน แต่ต่อเรื่อยๆค่ะ
-…"
Sep 27, 2018
More…