Nickky posted a discussion
- รับสมัครพนักงานในครัวหญิง-ชายตำแหน่งผัด-อองเทรและล้างจาน สนใจติดต่อ 0491094646 ค่ะ- รับสมัครพนักงานเสริฟ+บาร์ ชาย-หญิง ไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนค่ะ สนใจติดต่อ  0451591565 ค่ะ ทางร้านมี ชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่อย่างน้อยสามารถทำ…
22 hours ago
Nickky posted a discussion
- รับสมัครพนักงานในครัวหญิง-ชายตำแหน่งผัด-อองเทรและล้างจานจร้า สนใจติดต่อ 0491094646 ค่ะ- รับสมัครพนักงานเสริฟ+บาร์ ชาย-หญิง ไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนค่ะ สนใจติดต่อ  0451591565 ค่ะ ทางร้านมี ชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่อย่างน้อยสามารถทำ…
Tuesday
Nickky updated their profile photo
Tuesday
Nickky posted discussions
Sunday
Nickky posted a discussion
รับสมัครพนักงานชายตำแหน่งผัด-อองเทรและล้างจานจร้า ที่ร้านทำงานเป็นระบบ ขอคนที่มีประสบการณ์มาบ้างนะคะ ทางร้านจัดชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่สามารถทำเช้า-เย็นได้ค่ะ (ทั้งวัน)ทางร้านมีสวัสดิการณ์จ่าย tax, super ให้นะค่ะ มีอาหารเลี้ยงครบ 3 มื้อ...ไม่เก่ง…
Saturday
Nickky replied to Nickky's discussion รับสมัครมือผัด ร้านอาหารไทย
"Up"
Saturday
Nickky posted discussions
Nov 19
Nickky posted discussions
Nov 18
Nickky posted a discussion
รับสมัครพนักงานชายตำแหน่งผัด-อองเทรและล้างจานจร้า ที่ร้านทำงานเป็นระบบ ขอคนที่มีประสบการณ์มาบ้างนะคะ ทางร้านจัดชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่สามารถทำเช้า-เย็นได้ค่ะ และวันศุกร์-เสาร์นะคะ ทางร้านมีสวัสดิการณ์จ่าย tax, super ให้นะค่ะ มีอาหารเลี้ยงครบ 3…
Nov 17
Nickky replied to Nickky's discussion ด่วน!!..รับสมัครพนักงานร้านอาหาร
"Up"
Nov 16
Nickky replied to Nickky's discussion ด่วน!!..รับสมัครพนักงานร้านอาหาร
"Up"
Nov 16
Nickky posted a discussion
รับสมัครพนักงานชายตำแหน่งผัด-อองเทรและล้างจานจร้า ที่ร้านทำงานเป็นระบบ ขอคนที่มีประสบการณ์มาบ้างนะคะ ทางร้านจัดชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่สามารถทำเช้า-เย็นได้ค่ะ (ทั้งวัน)ทางร้านมีสวัสดิการณ์จ่าย tax, super ให้นะค่ะ มีอาหารเลี้ยงครบ 3 มื้อ...ไม่เก่ง…
Nov 15
Nickky posted a discussion
รับสมัครพนักงานชายตำแหน่งผัด-อองเทร จร้า ที่ร้านทำงานเป็นระบบ ขอคนที่มีประสบการณ์มาบ้างนะคะ ทางร้านจัดชิพให้ยาวๆ จึงขอคนที่สามารถทำเช้า-เย็นได้ค่ะ ทางร้านมีสวัสดิการณ์จ่าย tax, super ให้นะค่ะ มีอาหารเลี้ยงครบ 3 มื้อ...ไม่เก่ง…
Nov 15
Nickky replied to Nickky's discussion ด่วน!!...รับสมัครพนักงานในครัวหลายตำแหน่ง
"Up"
Nov 14
Nickky posted discussions
Nov 14
Nickky replied to Nickky's discussion รับสมัครพนักงานร้านอาหาร
"F"
Nov 14
More…