OaZis posted discussions
Feb 7
OaZis replied to OaZis's discussion รับหิ้วของ BKK - MEL (ถึง 6 Dec ) ค่ะ
"Up"
Nov 19, 2019
OaZis replied to OaZis's discussion รับหิ้วของ BKK - MEL (ถึง 6 Dec ค่ะ )
"Up"
Nov 19, 2019
OaZis replied to Toni's discussion รับสมัครพนง.ด่วนๆ!
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮมมีประสบการณ์ เสริฟ ปีครึ่งคะพร้อมเรียนรู้งานค่ะว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ
0452480707"
Aug 25, 2019
OaZis replied to Kasem's discussion รับสมัครสมาชิกในทีม cleaning
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮมมีประสบการณ์ งานคลีนมาบ้างค่ะว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะขยัน อดทนค่ะ
0452480707"
Aug 25, 2019
OaZis replied to alfafah's discussion ต้องการcleanerในเมือง
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
มีประสบการณ์ งานคลีนมาบ้างค่ะ
ว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ
ขยัน อดทนค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to To's discussion รับน้องๆทำงาน
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
มีประสพการณ์ เสริฟ ปีครึ่งคะ
ว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to Kasem's discussion รับสมัครสมาชิกในทีม cleaning
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
มีประสบการณ์ งานคลีนคะ
พร้อมเรียนรู้งานค่ะ ขยัน อดทน
ว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to Tanya's discussion Cleaner staff wanted
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
มีประสบการณ์ งานคลีนอยู่บ้างค่ะ
ว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ
พักในเมืองค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to Pigus's discussion รับสมัครพนักงานเสริฟกับในครัวครับ
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
มีประสพการณ์ เสริฟ ปีครึ่งคะ
ว่าง ช่วงเช้า ทุกวันค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to Pigus's discussion รับสมพนักงานเสริฟ
"สวัสดีค่ะ
ชื่อ แฮม วีซ่า นร กำลังจะต่อวีค่ะ
มีประสบการณ์ ปีครึ่ง
ว่าง ทุกวันช่วงเช้า
แต่แพลนจะกลับไปเที่ยวไทย ต้นเดือนตุลาค่ะ

0452480707"
Aug 24, 2019
OaZis replied to Krongsin's discussion รับสมัครพนักงานเสริฟ มีชิพหลายวัน รายได้ดี
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮม
ประสบการณ์ 1ปีค้า
ว่าง ศ-อา เต็มวัน
0452480707
hamb.
ขอบคุณค่ะ"
Mar 16, 2019
OaZis replied to Pim's discussion รับสมัครพนักงานเสริ์ฟ และพนักงานทำแกง มีชิฟให้ทำหลายวัน (เช้า-เย็น) รายได้ดี
"สวัสดีค้า
ชื่อ แฮมค้า สนใจงานเสริฟค่ะ
มีประสบการณ์งานเสริฟ 1ปี
ว่างชิฟเย็นทุกวัน ศ-อา เต็มวัน
วีซ่า นร หมดเดิอน 9 ค่ะ
0452 480 707 
ขอบคุณค่ะ"
Feb 11, 2019
OaZis replied to Nina's discussion หาคนคลีน
"Id : hamb.
Visa : WAH
thanks Ka"
Oct 14, 2017
OaZis replied to Sunanta Attard's discussion ต้องการพี่เลี้ยงเด็กคะ ที่ Frankston
"สวัสดีค้า ชื่อ แฮมค้า อายุ 25ปี
มีประสบการณ์ สอนเด็กศิลปะ และเชาวน์ เด็ก 4ปีค้า
Tel. 0422572857
Line : hamb.
ขอบคุณค้า"
Oct 7, 2017
OaZis replied to RR's discussion หาพนักงานหน้าบ้านจ้า
"สวัสดีค่ะ ชื่อ แฮมค่ะ
ว่างทุกวัน เว้นวัน อังคารและพุธ ค่ะ
ยังไม่มีประสบการณ์ค่ะ แต่พร้อมจะเรียนรู้งานค่ะ
โทร 0422 572 857 ค่ะ
Visa : WAH ค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
Oct 3, 2017
More…