PP posted a discussion
ห้อง ว่าง 1 ที่ ผู้ชาย แชร์ 2 คนในห้องนอนว่างพร้อมเข้าอยู่$130 per week  ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ใกล้กับ รร. Green wich/ILSC เดิน5นาทีถึง Impact/Ambassy Free tram zoneใกล้แทรม 86,96 (ไป CBD)กุญแจส่วนตัวขอคนสะอาด ในห้อง No party มีของครบทุกอย่างสอบถามไล…
19 hours ago