Patcharada Kaew-Ard replied to Penguin's discussion รับสมัครพนักงานเสิร์ฟ (กลางวัน)
"สวัสดีค่ะสนใจตำแหน่งในครัวค่ะชื่อ เกรซ อายุ19
อยู่แถว Footscrayเป็น citizen มี TFN
มหาลัยพึ่งเปิดเทอมค่ะว่างวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แต่ก็ flexible ถ้าจะให้ทำวันอื่นค่ะเรียนอาทิตย์ละ 2ถึง3 วันค่ะ ตะรางเรียนเปลี่ยนไปมาระหว่างจันทร์ถึงพฤหัสบดีเรียนอยู่…"
Feb 18, 2020
Patcharada Kaew-Ard replied to Chavedagong's discussion รับสมัครพนักงานในครัว
"สวัสดีค่ะสนใจตำแหน่งในครัวค่ะชื่อ เกรซ อายุ19เป็น citizen มี TFN
มหาลัยพึ่งเปิดเทอมค่ะว่างวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ก็ flexible ถ้าจะให้ทำวันอื่นค่ะเรียนอาทิตย์ละ 2ถึง3 วันค่ะ ตะรางเรียนเปลี่ยนไปมาระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เรียนอยู่ Royal Dental Hospital…"
Feb 16, 2020
Patcharada Kaew-Ard replied to Toei joong's discussion รับสมัคร คนผัด , คิชเช่นแฮน และเด็กเสิร์ฟ ร้านใกล้เมือง
"สวัสดีค่ะสนใจตำแหน่งในครัวค่ะชื่อ เกรซ อายุ19เป็น citizen มี TFN
มหาลัยพึ่งเปิดเทอมค่ะว่างวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ก็ flexible ถ้าจะให้ทำวันอื่นค่ะเรียนอาทิตย์ละ 2ถึง3 วันค่ะ ตะรางเรียนเปลี่ยนไปมาระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เรียนอยู่ Royal Dental Hospital…"
Feb 16, 2020
Patcharada Kaew-Ard replied to Chanwit rerkarun's discussion รับสมัคร เพื่อนๆมาร่วมงานหลายตำแหน่ง ร้านใกล้เมืองมากก
"สวัสดีค่ะสนใจตำแหน่งในครัวค่ะชื่อ เกรซ อายุ19เป็น citizen มี TFN
มหาลัยพึ่งเปิดเทอมค่ะว่างวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ก็ flexible ถ้าจะให้ทำวันอื่นค่ะ เพราะ ตะรางเรียนเปลี่ยนไปมาระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เรียนอาทิตย์ละ 2ถึง3 วันค่ะเรียนอยู่ Royal Dental Hospital…"
Feb 16, 2020
Patcharada Kaew-Ard replied to Parkpoom's discussion รับสมัครพนักงานในครัวหลายตำแหน่ง กลางวันและกลางคืน ร้านในเมือง
"สวัสดีค่ะสนใจตำแหน่งในครัวค่ะ ชื่อ เกรซ อายุ19 เป็น citizen มี TFN
มหาลัยพึ่งเปิดเทอมค่ะ ว่างวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ก็ flexible ถ้าจะให้ทำวันอื่นค่ะ เพราะ ตะรางเรียนเปลี่ยนไปมาระหว่างจันทร์ถึงศุกร์ เรียนอาทิตย์ละ 2ถึง3 วันค่ะ เรียนอยู่ Royal Dental…"
Feb 16, 2020