Peter replied to 12345's discussion ร้านไทยกำลังเปิดใหม่แถว South Yara Station ต้องการรับสมัครพนักงาน
"ชื่อ: เตอร์, เบอร์: 0476044747"
Aug 29, 2017
Peter replied to Jariya's discussion รับสมัครพนักงานในครัว
"- ชื่อ: เตอร์;
- สนใจงาน: คนผัด, แกง, งานในครัว
- ประเภทวีซ่า: ติดตาม
- วีซ่าหมดอายุ: 2019
- ประสบการณ์:ในครัวร้านอาหารไทย
- เวลาที่ว่างทำงาน: ว่างทุกวัน ชิบเช้า
- โทร: 04760 44747

ขอบคุณครับ"
May 8, 2017
Peter replied to Pang's discussion ร้านอาหารไทยแถวRussell street Melbourne ยังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี
"- ชื่อ: เตอร์; อายุ:30 ปี
- สนใจงาน: คนผัด, งานในครัว
- ประเภทวีซ่า: ติดตาม
- วีซ่าหมดอายุ: 2019
- ประสบการณ์:ในครัวร้านอาหารไทย
- เวลาที่ว่างทำงาน: กางวันว่างทุกวัน
- โทร: 04760 44747

ขอบคุณครับ"
Apr 30, 2017
Peter replied to Pang's discussion ร้านอาหารไทยแถวRussell street Melbourne ยังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี
"- ชื่อ: เตอร์; อายุ:30 ปี
- สนใจงาน: คนผัด, งานในครัว
- ประเภทวีซ่า: ติดตาม
- วีซ่าหมดอายุ: 2019
- ประสบการณ์: ในครัวร้านอาหารไทย
- เวลาที่ว่างทำงาน: กางวันว่างทุกวัน
- โทร: 04760 44747

ขอบคุณครับ"
Apr 29, 2017
Peter replied to Sushada's discussion รับสมัคร ร้านนอกเมือง ชิพละ80
"สนใจทำงานในครวครับ เบีโทผม:0476044747
เบีโท พี่มีแค้9 ตวครับ"
Apr 16, 2017
Peter replied to Pin's discussion รับสมัครพนักงานในครัว
"สวัสดีครับ สนใจงานในคว ชิฟเย็นครับ ว่างทุกวัน
โทร: 0476044747"
Apr 9, 2017
Peter replied to You's discussion รับสมัครครัว ผัด อองเทร่ คิทเช่นแลนด์ ต้องทำได้ หลายวัน ร้านเดินทางสะดวก 5 นาที มีประสบการณ์บอกด้วย ไม่มีไม่เป็นไร ขอขยัน รับผิดชอบสูง
"- ชื่อ: เตอร์; อายุ:30 ปี
- ประเภทวีซ่า: ครอบครัว
- รักในการทำอาหาร
- มีทักษะการใช้มีดขั้นพื้นฐาน
- ไม่มีประสบการณ์ ร้านอาหาร แต่พ้อมทีจะเรืยนรู้
-ความสามาร: แกง,ผัด,ย่าง และ อาหารอีสาน...
- วันและเวลาที่ว่างทำงาน: ว่างทุกวัน,…"
Mar 28, 2017
Peter replied to Marisa's discussion ต้องการคนทำความสะอาดapartment ตรงข้ามDoncaster Westfield จ่ายชั่วโมงละ $20 x 3-4ชั่วโมง
"สวัสดีครับ ผมชื่อ: เตีอร์, อายุ:30, วีซา:คอบคว, สนใจงานทำความสะอาดครับ พักแถว: Footscray ครับ มีระสบการณ์ทำความสะอาดที่บ้านครับ…" โทร: 0476 044 747"
Mar 28, 2017