Phetsalath replied to Tanya's discussion Cleaner staff wanted
"สวัสดีค่ะชื่อเอมค่ะ
อายุ19ปีค่ะ
สนใจงานค่ะอยสกทำครีนมาก พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
ประสบการณ์ทำงาน
-Kitchen hand,ทำแกง
ว่างจันท์ถึงวันพฤหัสบดีช่วง 3.00pm
**ติดต่อ 04264070
ID line: psl2929"
Aug 25, 2019
Phetsalath replied to Kasem's discussion รับสมัครสมาชิกในทีม cleaning
"สวัสดีค่ะชื่อเอมค่ะ
อายุ19ปีค่ะ
สนใจงานค่ะอยากทำครีนมาก พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
ประสบการณ์ทำงาน
-Kitchen hand,ทำแกง
ว่างจันท์ถึงวันพฤหัสบดีช่วง 3. 00pm
พักที่ Brunswick east
**ติดต่อ 0426407087
Line ID: psl2929"
Aug 25, 2019
Phetsalath replied to Kasem's discussion รับสมัครสมาชิกในทีม cleaning
"สวัสดีค่ะชื่อเอมค่ะ 
อายุ19ปีค่ะ
สนใจงานค่ะอยากทำครีนมากก พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
ประสบการณ์ทำงาน
-Kitchen hand
ว่างจันท์ถึงวันพฤหัสบดีช่วง 3.00pm
**ติดต่อ 0426407087"
Aug 24, 2019