Sudathip posted discussions
Feb 7, 2020
Sudathip replied to B's discussion ร้านอาหารไทยในเมืองรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ เคยทำเสิร์ฟมา เคยทำkitchenhand พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก :…"
Sep 16, 2019
Sudathip replied to Madakaska's discussion หาKitchen hand เริ่มต้นชั่วโมงละ$16
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ เคยทำเสิร์ฟมา เคยทำkitchenhand พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก :…"
Sep 16, 2019
Sudathip replied to RTW's discussion รับสมัคร Kitchenhand/Runner shift กลางวัน ร้านอยู่ใน Melbourne CBD
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ เคยทำเสิร์ฟมา เคยทำkitchenhand พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก :…"
Sep 14, 2019
Sudathip replied to Krongsin's discussion รับพนักงานเสริฟ และในครัว มีชิพหลายวัน รายได้ดีค่า!!!
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone :…"
Sep 14, 2019
Sudathip replied to Pim's discussion รับสมัครพนักงานเสริ์ฟ $80 และพนักงานผัด มีชิฟเช้า-เย็น ให้ทำหลายวัน รายได้ดีค่ะ
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone :…"
Sep 14, 2019
Sudathip replied to Madakaska's discussion หาKitchen hand เริ่มต้นชั่วโมงละ$16
"สวัสดีครับชื่อมิว อายุ 26 ปีครับVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานครับ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันที•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ หลังบ่ายสามเสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันครับที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone :…"
Sep 14, 2019
Sudathip replied to Saksir's discussion Looking For Staff Work In The Kitchen
"สวัสดีค่ะ
ชื่ออามอายุ26 ปีค่ะ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานค่ะไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันค่ะ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0403194331"
Sep 5, 2019
Sudathip replied to RR's discussion หาเด็กทำครัวค่ะ
"สวัสดีค่ะ
ชื่ออามอายุ26 ปีค่ะ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานค่ะไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันค่ะ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0403194331"
Sep 5, 2019
Sudathip replied to RR's discussion หาเด็กทำครัวค่ะ
"สวัสดีค่ะ
ชื่ออามอายุ26 ปีค่ะ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานค่ะไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันค่ะ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0403194331"
Sep 5, 2019
Sudathip replied to RR's discussion หาเด็กทำครัวค่ะ
"สวัสดีค่ะ
ชื่ออามอายุ26 ปีค่ะ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานค่ะไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันค่ะ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0403194331
Line:krrarmm

ทำงานได้ทุกวัน…"
Sep 5, 2019
Sudathip replied to Smithst's discussion ด่วน!!! รับสมัครคนผัด+ทำอองเทร่ ชิฟเช้า+เย็น ร้านอาหาร Smith st ติดเมือง
"สวัสดีค่ะ
ชื่ออามอายุ26 ปีค่ะ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานค่ะไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันค่ะ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0403194331
Line:krrarmm"
Sep 4, 2019
Sudathip replied to mingy's discussion รับสมัคร Kitchen Hand ผู้ชาย (ล้างจานและย่าง) วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ ทั้งวันค่ะ ร้านอยู่ในเมืองค่ะ
"สวัสดีค่ะชื่ออามอายุ 26 ปี ค่ะVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานค่ะ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ เสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันค่ะที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone : 0403194331"
Sep 2, 2019
Sudathip replied to RR's discussion หาเด็กทำครัวค่ะ
"สวัสดีค่ะชื่ออามอายุ 26 ปี ค่ะVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานค่ะ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ เสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันค่ะที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone : 0403194331"
Sep 2, 2019
Sudathip replied to Tanya's discussion Cleaner staff wanted
"สวัสดีค่ะชื่ออามอายุ 26 ปี ค่ะVisa student ถึง มีนาคม 2020สนใจงานค่ะ ไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะวันว่าง : จันทร์-ศุกร์ เสา-อาทิตย์ ว่างทั้งวันค่ะที่พัก : อยู่แถวFlagstaffphone : 0403194331"
Sep 2, 2019
Sudathip replied to Tanya's discussion Cleaner staff wanted
"สวัสดีครับ
ชื่อมิวอายุ26 ปีครับ
Visa student ถึงมีนาคม2020
สนใจงานครับไม่มีประสบการณ์พร้อมเรียนรู้งานสามารถเริ่มงานได้ทันที
•ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดี
วันว่าง: จันทร์-ศุกร์หลังบ่ายสอง
เสา-อาทิตย์ว่างทั้งวันครับ
ที่พัก: อยู่แถวFlagstaff
phone : 0481391317"
Sep 2, 2019
More…