Vissarut replied to Narathip Kingkaew's discussion รับสมัครพนักงานล้างจาน
"สวัสดีครับ ผมชื่อป็อป อายุ 25 ปี เพิ่งมา Melbourne ได้ 3 อาทิตย์ เคยทำงานโรงแรมที่ประเทศไทยมาก่อนครับ (2ปี). วีซ่า หมดเดือนกันยา 2020 จะต่อวีซ่า เรียน จ-ศ 13:20 - 17:45 น. ส- อา ว่างทั้งวันครับ พักแถว Sountern Cross ครับ"
Feb 16, 2020