Wadsa replied to Pim's discussion ต้องการรับสมัครพนักงานเสิร์ฟ 2 ตำแหน่ง และพนักงานล้างจาน 1 ตำแหน่ง รายได้ดี มีชิพให้ทำหลายวันค่ะ
"สวัสดีค่ะ ชื่อ ต้อง อายุ22ปี วีซ่านักเรียนหมดอายุปลายมิถุนายนแต่มีแนวโน้มจะต่อวีซ่าแน่นอน สนใจทำงานพนักงานเสิร์ฟและล้างจาน ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี มีประสบการณ์เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟ2เดือน พร้อมเรียนรู้ ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่…"
Dec 5, 2016
Wadsa replied to mong's discussion รับสมัครพนักงาน2ตำแหน่ง ล้างจาน4วัน แกง4วัน chelsea zone2 $70-$80+tip
"สวัสดีค่ะ ชื่อ ต้อง อายุ22ปี วีซ่านักเรียนหมดอายุปลายมิถุนายนแต่มีแนวโน้มจะต่อวีซ่าแน่นอน สนใจทำงานล้างจาน ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี มีประสบการณ์เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟ2เดือน พร้อมเรียนรู้ ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่…"
Dec 5, 2016