sukum trakulakamai commented on jakrapong's blog post Aussietip.com ขึ้นปีที่ 12
"สวัสดีครับ มารายงานตัว... 
สมัยก่อนและสมัยนี้ ผมก็ยังอาศัย www.aussietip.com เป็นสื่อ หาเพื่อน หางาน หาอะไรต่างๆนาๆ  ถ้าไม่มีแย่ครับ?
เมื่อก่อน เหงามากครับ มีคนไทยเยอะจริง แต่เยอะแบบหลวมๆ ร้านไทย ก็กระจายกันอยู่ แบบห่างๆ…"
Mar 4, 2014
sukum trakulakamai replied to nunta's discussion เปิดร้านอาหารไทย
"take away เล็กๆ น่าจะอยู่ที่ประมาณล้านบาท
ค่าเซ้งร้าน6,000
ตบแต่ง อุปกรณ์ เพิ่มอุปกรณ์ตามคำสั่งเทศบาล 6,000
เงินหมุนเวียน6,000 (ซื้อของ ค่าแรง กำไร)
เงินสำรองค่าเช่า1ปี 12x700=84,00
รวม26,400
ค่าทนาย ใบอนุญาติต่างๆ และอื่นๆ 30% =7,920
รวม 34,320…"
Aug 21, 2011
sukum trakulakamai replied to Nutnicha Srisunthon's discussion ขอถามค่ะ
"เป็นแล้วก็มีสิทธิ์เหมือนเด็กสาว14ที่เกิดออสเตรเลียเหมือนกัน
ก็ทำเรื่องมาอยู่ออสเตรเลีย ได้เลย
ส่วนวีซ่า พาสปอร์ต ไทยหรือ ออสเตรเลีย ก็ต้องค่อยๆทำไปตามขั้นตอนจนเป็นคนออสเตรเลีย
โดยสมบูรณ์
ส่วนค่าใช้จ่าย ตอบได้แค่คราวๆ ครับ
ประมาณวันละพันบาท
โชคดีครับ…"
Jan 19, 2011
sukum trakulakamai left a comment for jakrapong
"สวัสดี คุณปอง
เวบ Aussietip.com ไม่เคยหยุดนิ่ง, พื้นฐานข้อมูลต่างๆสำหรับคนออกนอกประเทศไทย เมื่อก่อนไม่เคยมี ต้องค้นแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นทั่วไปสำหรับคนออกต่างประเทศ หาอ่านและแลกเปลี่ยนกันได้ในเวป และสัมพันธ์ไปทั่วออสเตรเลีย…"
Nov 16, 2009