แรงบันดาลใจ จากพนักงานร้านอาหาร สู่ Senior Animator

Views: 251
Get Embed Code
ข้อคิดดีๆ จากคุณนิกกี้ อดีตนักเรียนไทยและพนักงานร้านอาหารใน Melbourne ก้าวสู่การเป็น Senior Animator ในเอเยนซี่ชั้นนำที่ Sydney

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

E-mail me when people leave their comments –